Přidejte se…

O co jde?

Tato webová stránka je iniciativou vzešlou z dobrovolnických projektů realizovaných spolkem LOS (Liberecká občanská společnost), který zároveň poskytuje zázemí, know-how a veškeré materiály a zkušenosti získané v průběhu 10 let jeho existence. Náš tým je složen zejména z mladých osob do 30 let, avšak nikdy nikdo u nás nikoho neomezoval kvůli věku.

Koho hledáme?

Hledáme osoby, které se zajímají o vzdělávání, o rozvoj komunity v Liberci a o osobní rozvoj. Není podmínkou předchozí zkušenost s neformálním vzděláváním, ale vítáme ji. Nejsme diktátoři a náš čas v organizaci je časem, který tomu dáváme zdarma a dobrovolně. To samé očekáváme od těch, které přijímáme do svých řad.

Co můžete dělat?

Je mnoho možností, jak se zapojit do aktivit Vzdělání nebolí:

  1. Rozvíjet stávající nápady a projekty (zdarma)
  2. Vytvářet vlastní náplň kurzů a školení (může být placené)
  3. Realizovat metody neformálního vzdělávání u Vás ve škole
  4. Budovat si portfólio aktivit a činností s různorodou cílovou skupinou
  5. Pomoc s webovou prezentací, grafikou a propagací
Proč?

Každý, kdo je zapojen do dobrovolnické práce, má různou motivaci. My však přistupujeme k dobrovolnictví jako možnosti osobního rozvoje, zvyšování dovedností, znalostí a schopností, které vedou jednak ke zkvalitnění života kolem nás, ale i ke zkvalitnění našeho vlastního života. Konkrétní přínos lze vidět na příběhu iniciátora Vzdělání nebolí:

Už od 16 let se aktivně zapojuji do dobrovolnické činnosti - dělám ji tedy 11 let. V současné době mám dvě malé děti, manželku, kterou jsem potkal na jednom z výměnných pobytů mládeže, a práci, která mě neskutečně baví - učím na střední škole CJL a OBN (ZSV). Během těch 11 let jsem se naučil převádět nápady do reality, poznal jsem mnoho lidí, naučil se anglicky, používám různorodé aktivity v hodinách, ale i mimo školu, orientuji se v didaktice a cílech, stejně tak mohu snadno improvizovat v metodách, a to zejména díky tučnému zásobníku. Dobrovolnictví mi dává mnoho, snažím se mu to tedy vracet...

Jak se zapojit?

K tomu, abyste se zapojili stačí naplnit základní kroky:

  • Napsat nám email
  • Napsat, kdo jste a proč nám píšete:-)
  • Setkat se s námi
  • Zkusit se některé aktivity
  • Aktivně se zapojit (stát se členem, sympatizantem, dobrovolníkem,...)