PAS DOBROVOLNÍKA

Být dobrovolníkem má své výhody, aniž bychom za to dostávali peníze. Celý tento koncept vychází z toho, že dobrovolnictví není pomoc za hranou sebeobětování, ale že je dobrovolnictví spíše možností pro sebevzdělávání, osobní rozvoj a pocit, že jsme udělali něco dobrého pro společnost, tedy nejen pro sebe. Z toho důvodu se snažíme ukázat i druhou stránku dobrovolnictví, kterou je vzdělávací aspekt dobrovolnictví.

 

Jak to funguje?

Myslíme si, že dobrovolnická činnost nám umožňuje setkání s novými zkušenostmi, které nám pomáhá rozvíjet mnoho nových kompetencí nutných pro uplatnění na trhu práce. Proto jsme vytvořili jednoduchý nástroj, který umožní nejen to, abychom Vám certifikovali počet odpracovaných dobrovolnických hodin, ale zároveň Vám umožnili se zamyslet nad tím, co jste se naučili. PAS DOBROVOLNÍKA má tedy dvojí efekt:

1. Je důkazem odpracované činnosti (můžete to mít v CV, ale i k přihlášce na střední či vysoké školy)

2. Mapuje získané kompetence a rozšiřuje portfólio dobrovolníků

Jak získat PAS DOBROVOLNÍKA?
  • Základní podmínkou je zisk více než 50 bodů (při zisku 50 a více bodů můžete, ale nemusíte ještě žádat o PAS DOBROVOLNÍKA).
  • 50 bodů získáte činností pro druhé (1 bod = 1 hodina práce)
  • Pokud se Vám body i odečítají, jelikož požadujete činnost jiného dobrovolníka, nemá to vliv na to, že jste získali 50 bodů (v tomto případě se počítají pouze plusové body)
  • Po získání počtu bodů napíšete na email: antonin.ferdan@gmail.com, a bude Vám poslán formulář k doplnění
  • Do týdne Vám předáme či pošleme certifikát
Jak by mohl vypadat?

PAS DOBROVOLNÍKA