Podporují nás

S ohledem na charakter tohoto portálu je vhodné uvést nejen osoby, které stojí za námi a dlouhodobě nás podporují, ale zejména i donátory, kteří přispěli finančními prostředky na realizaci tohoto portálu, který má sloužit široké veřejnosti k rozvoji občanské společnosti v Liberci a navýšení kompetencí našich cílových skupin.

Donátoři

mšmt