Publikace

Nabízíme zdarma publikace, které nejčastěji slouží jako didaktické pomůcky pro učitele a pracovníky s mládeží. Najdete v nich popis projektu a metodickou část, kde jsou zpracované použité metody práce.

K aktivnímu občanství

Hrajeme o náš kraj

Publikace mapující projekt Hrajeme o náš kraj přináší celkové ohlédnutí za projektem a shrnutí všech akcí a výstupů.

Stáhnout

Lhostejnost bolí!

Publikace “Lhostejnost bolí” nahlíží na neobyčejné 4 příběhy, které se udály během druhé světové války. Publikace je ojedinělá v tom, že přináší také didaktické ztvárnění uvedených příběhů odborníky z osmi evropských zemí.

Stáhnout

Sailors on the CitizenShip

Publikace mapující projekt Sailors on the CitizenShip přináší celkové ohlédnutí a zároveň slouží jako didaktická pomůcka pro učitele a pracovníky s mládeží.

Stáhnout

Sailors on the CitizenShip - Discovering Africa

Publikace mapující projekt Sailors on the CitizenShip Discovering Africa přináší celkové ohlédnutí a zároveň slouží jako didaktická pomůcka pro učitele a pracovníky s mládeží.

Stáhnout

Rozjeď to!

Kampaň Rozjeď to! je součástí projektu O nás s námi, který vznikl z naší potřeby rozhýbat situaci kolem participace mladých lidí na veřejném dění a jejich vlastním životě. Projekt trval od září 2010 do června 2011.

Shrnutí projektu, výstupy z jednotlivých místních setkání včetně závěrečné konference naleznete v publikaci, která z projektu vznikla.

Stáhnout

Komu zvoní hrana

Roční iniciativa podpořená programem Mládež v akci se zaměřením na problematiku sociálního vyloučení. Cílem bylo vytvořit interaktivní workshopy pro žáky základních a středních škol na základě příběhů bezdomovců, s nimiž se v Liberci setkáváme velice často a publikace s teoretickým podkladem a metodikami.

Stáhnout

 

Přeshraniční spolupráce

Poláczek

  • Edice I.
  • Edice II.
  • Edice III.
  • Iniciativa Děláme to!
  • Manuál Přeshraniční happening

 

Živá knihovna
Živá knihovna

Několikaletá zkušenost s realizací Živé knihovny byla shrnuta do krátkého, zato však úderného manuálu pro pedagogy.

Stáhnout
Připravujeme:
  • Průvodce mladého občana komunální politikou