Antonnín

Kdo jsem: 
  • Lektor a učitel českého jazyka a literatury, výchovy k občanství a školitel projektového managementu, měkkých dovedností a Open space technologie.
Co dělám: 
  • Koordinátor a lektor kurzů, které se zaměřují na zvyšování soft skills formou neformálního vzdělávání mládeže a dospělých, Živá knihovna, dobrovolnictví, Open space technology, moderace a facilitace rozsáhlých akcí.
Zkušenosti s danou činností: 
  • Realizace mezinárodních projektů na výše uvedená témata v letech 2009 - 2013
  • Tvorba metodických publikací (Komu zvoní hrana, Poláczek,...)
  • Koordinace projektů zaměřených na neformální vzdělávání
  • Koordinátor multikulturního projektu (SMOK)

Profesní životopis je ke stažení: zivotopis_Antonín Ferdan