já1Kdo jsem: 
  • Lektorka a učitelka jazyků, dramatické výchovy a kurzů, zaměřených na komunikaci.
 
Co dělám: 
  • Koordinátorka a lektorka kurzů, které se zaměřují na zvyšování soft skills formou neformálního vzdělávání jak u mládeže, tak u dospělých.
 
Zkušenosti s danou činností: 
  • Vedení seminářů "Formy a techniky komunikace" a "Drama ve výuce jazyků", které se zaměřovaly na osobnostní rozvoj a zvyšování některých měkkých dovedností (prezentační, komunikační atd.) na KAJ FP TUL
  • Publikování kapitoly A Journey through Presentation Skills ve skriptech pro akademické pracovníky (viz životopis)
  • Koordinace projektů zaměřených na neformální vzdělávání (Experience diversity, Živá paměť :-)
  • Vedení multikulturních výukových programů pro školy (SMOK)

 

Lucii Příšovskou můžete nalézt rovněž na:

Profesní životopis je ke stažení: životopis nový.

 

Další informace