All Products >> Vzdělávání >>Česko-německé forum žen, o.s.

Product Details

Organizace se věnuje zejména projektu Forum Linga, které obsahuje následující aktivity:

  • aktivní práci s veřejností pro představení výhod jazykové výchovy v ranném věku
  • kontaktní péči pro spolupracující partnery a organizace s podobnými cíli
  • zprostředkování přeshraničních partnerství školek
  • zprostředkování kooperačních partnerství školek a navazujících škol v Euroregionu Nisa
  • organizace vzdělávání multiplikátorů imerzní metody a s tím související organizační zabezpečení v zařízeních
  • zprostředkování volných míst ve školkách s nabídkou cizích jazyků
  • organizace setkávání s jinými jazyky: předčítání – zpěv – divadlo - malování
  • zřízení jazykové kavárny.

Cílová skupina: obyvatelé, zejména ženy v Čechách a Německu

Místo organizace: Liberec

Email: cn-zeny@volny.cz

Telefon: 485 110 416 (Irene Bohlen)

Www: www.hca-deutschesektion.de