All Products >> Zdravotnictví >>Hospic pro Liberecký kraj, o.s.

Product Details

Občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj vzniklo v únoru 2008 z iniciativy zdravotníků i nezdravotníků, kterým je blízká myšlenka hospicového hnutí. Cílem sdružení je podpora vzniku zázemí pro hospicovou a paliativní péči v Libereckém kraji.

Cílová skupina: umírající a jejich bližní

Místo organizace: Liberec

Email: dolezalova@hospicliberec.cz

Mobil: 602 544 562 (Halina Doležalová)

Www: http://hospicliberec.webnode.cz/o-nas/