All Products >> Zdravotnictví >>Jakop – Jablonecký klub onkologických pacientů, o.s.

Product Details

Hlavním posláním klubu je vzájemná pomoc a překonávání traumatu vyplývajícího ze zdravotního stavu. Organizace usiluje o kvalitní prohlubování žití, vytváření podmínek pro resocializaci, a to i působením na rodiny pacientů. Organizace se věnuje řadě aktivit: odborné zdravotní přednášky, výstavy, informace o nabídkách zdravotního prádla, další drobné aktivity: plavání – masáže, rekondiční nácviky, návštěvy divadla, exkurze atd.

Cílová skupina: onkoločtí pacienti a jejich blízcí

Místo organizace: Jablonec nad Nisou

Email: jakop.onko@seznam.cz

Telefon: 483 320 533 (Libuše Slámová)