All Products >> Vzdělávání >>LOS – Liberecká občanská společnost, o. s.

Product Details

LOS se snaží oživit Liberec a jeho okolí, svojí činností usiluje o zkvalitnění kulturních, sociálních i občanských služeb. Organizace se zaměřuje na podtržení významu dobrovolnických aktivit, odkrytí tabuizovaných témat a stereotypů vůči minoritním skupinám a (nejen) metodickou podporu pracovníků s mládeží. V neposlední řadě usiluje o posílení spolupráce NNO působících v Libereckém kraji. Snahou LOSa je také oživení Euroregionu Nisa, odstranění bariér a hranic stále existujících v mysli občanů Euroregionu, zpřístupnění zdánlivě vzdálených lokalit a využití občanského a kulturního potenciálu regionu.

Kontakt:

web: www.losonline.eu

email: info@losonline.eu